Udon Soba kobo mochikototsuruta

  • DSC_7792_RESIZE_03
  • DSC_7799_RESIZE_03
  • DSC_7813_RESIZE_03
  • DSC_7826_RESIZE_03
  • DSC_7833_RESIZE_03

Interior
2011,03
Hyogo,Kobe,Sannomiya